Deep Web và Dark Web là gì? Sự khác nhau giữa Deep Web và Dark Web

Dark Web là gì, còn Deep Web là gì? và sự khác nhau giữa chúng như thế nào mà Chính phủ Anh Quốc vừa thành lập một đơn vị chuyên về tội phạm mạng, nhằm ngăn chặn Dark Web. Chúng ta cùng tìm hiểu khái nhiệm Deep web là gì? Dark Web là gì?  Deep web là gì Có rất nhiều nội dung của Internet mà những trình duyệt thông thường không thể truy cập vào được. Chúng tồn tại ngoài phạm vi của Google, Facebook và trình đọc RSS…

Xem thêm