Thủ tục nhận thay lương hưu của người định cư nước ngoài

Hỏi: Tôi là cán bộ hưu, hiện định cư ở Mỹ. Trước khi đi Mỹ, mẹ tôi làm giấy ủy quyền cho tôi nhận thay lương hưu. Vừa qua, cơ quan BHXH thông báo giấy ủy quyền hết hạn. Vậy, mẹ tôi phải có những giấy tờ gì, liên hệ cơ quan nào tại Mỹ để làm giấy ủy quyền?  Người hỏi Bùi Trọng Quốc Viễn – Gia Lai. Thủ tục nhận thay lương hưu của người định cư nước ngoài Trả lời: BHXH Việt Nam trả lời vấn đề…

Xem thêm