[Hỏi đáp môi trường] Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP

Hỏi: Hiện tại đơn vị chúng tôi đang thực hiện Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP, là đơn vị khai thác nguồn nước mặt và cung cấp cho các đối tượng sau: ( theo QĐ phê duyệt giá bán nước sạch) 1. Nước sạch cho sinh hoạt  2. Nước sạch đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang  3. Nước sạch đối với hoạt động sản xuất vật chất  4. Nước sạch phục vụ kinh doanh…

Xem thêm

[Hỏi đáp môi trường] Hồ sơ xin vận hành thử nghiệm HSH4

Hỏi: Xin chào Bộ Tài nguyên và Môi trường! Tôi có một câu hỏi xin nhờ Quý Bộ giải quyết như sau: Ngày 20/6/2018, tôi có gửi đến Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công văn số 325/SZE-KT ngày 18/6/2018 về việc hồ sơ xin vận hành thử nghiệm HSH4 kèm theo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án “Xây dựng khu xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp, diện tích 21,7ha” – Giai đoạn 2, tại xã Vỉnh Tân,…

Xem thêm

[Hỏi đáp môi trường] Nội dung liên quan đến ĐTM và xác nhận công trình BVMT

Hỏi: Tôi xin được hướng dẫn một số nội dung liên quan đến ĐTM và xác nhận công trình BVMT. 1. Công ty A và Công ty B cùng chung ngành nghề kinh doanh, nằm chung một khuôn viên đất của khu công nghiệp đã được phê duyệt ĐTM. Trong nội dung phê duyệt ĐTM, công ty B là đơn vị cung cấp hơi cho Cty A. (Nước thải của cả hai Công ty được chuyển giao cho khu công nghiệp thu gom, xử lý) Công ty A đã đi…

Xem thêm

(Hỏi đáp môi trường) Chính sách, giải pháp hỗ trợ xây dựng bãi rác và nhà máy xử lý rác ở nông thôn

Hỏi: Hiện nay ở Hải Dương quê tôi cũng như nhiều nơi khác, tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại khu vực nông thôn, đặc biệt là ở các làng nghề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống nhân dân. Xin hỏi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải pháp, chính sách hỗ trợ như thế nào để xây dựng bãi rác ở khu vực nông thôn cũng như quy hoạch xây dựng các nhà máy…

Xem thêm