Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

MẪU 27:  Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP    …

Xem thêm

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

Hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài Lĩnh vực Lữ hành Cơ quan thực hiện Tổng cục Du lịch Trình tự thực hiện    – Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;   – Trong thời hạn 10 ngày làm việc,…

Xem thêm