Giải pháp phòng ngừa sử dụng bất hợp pháp hoá đơn

Để ngăn chặn tình trạng các tổ chức mua bán hóa đơn bất hợp pháp; tăng cường kiểm soát; kịp thời phát hiện sai phạm về thuế đặc biệt là lĩnh vực mua bán hóa đơn trái phép. Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản tăng cường kiểm tra nhưng việc triển khai ở các địa phương còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

Xem thêm

4 biểu hiện của việc sử dụng bất hợp pháp hoá đơn

Trong thời gian gần đây, một số tổ chức và cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước về điều kiện thành lập doanh nghiệp; cơ chế tự khai, tự nộp thuế; cơ chế doanh nghiệp tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập doanh nghiệp hoặc mua bán với mục đích in, phát hành mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kiếm lời bất chính, gây thất thu ngân sách nhà nước. Biểu hiện sử dụng bất…

Xem thêm