Kỹ năng cho người lớn để tránh bỏ quên trẻ trong xe ô tô

Với nhiều cha mẹ, việc để con trên ô tô “một lát” là hành động tưởng chừng vô hại. Tuy nhiên theo các chuyên gia, không có khoảng thời gian nào được cho là “an toàn” để bỏ trẻ nhỏ trên ô tô một mình. Ngay cả 1 phút cũng là sự liều lĩnh đầy rủi ro.

Xem thêm