Download tài liệu học tập: Đo lường và điều khiển bằng máy tính.

Bài giảng môn này được thầy Nguyễn Đức Thành – ĐHBK tp.HCM biên soạn học kì 2 năm học 2005-2006.
[Tài liệu học tập] Đo lường và điều khiển bằng máy tính (full)

Các chương chính bộ môn “Đo lường và điều khiển bằng máy tính”:

Chương 1: Khái niệm chung
Chương 2: Cảm biến và chuyển đổi
Chương 3: Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính < Download>
Chương 4: Lập trình cho máy tính điều khiển < Download>
Chương 5: Card thu thập tín hiệu và điều khiển < Download>
Chương 6: Giao tiếp qua cổng song song < Download>
Chương 7: Giao tiếp qua cổng nối tiếp < Download>
Chương 8: Lập trình giao tiếp nối tiếp < Download>
Chương 9: Bộ điều khiển logic lập trình được < Download>
(Sưu tầm)

0 0 vote
Article Rating