[Tài liệu học tập] Đo lường và điều khiển bằng máy tính (full)

1589

Download tài liệu học tập: Đo lường và điều khiển bằng máy tính.

Bài giảng môn này được thầy Nguyễn Đức Thành – ĐHBK tp.HCM biên soạn học kì 2 năm học 2005-2006.

[Tài liệu học tập] Đo lường và điều khiển bằng máy tính (full)

Các chương chính bộ môn “Đo lường và điều khiển bằng máy tính”:

Chương 1: Khái niệm chung

Chương 2: Cảm biến và chuyển đổi

Chương 3: Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính

Chương 4: Lập trình cho máy tính điều khiển

Chương 5: Card thu thập tín hiệu và điều khiển

Chương 6: Giao tiếp qua cổng song song

Chương 7: Giao tiếp qua cổng nối tiếp

Chương 8: Lập trình giao tiếp nối tiếp

Chương 9: Bộ điều khiển logic lập trình được

Tải tại đây

(Sưu tầm)