Tải về Sổ tay Thuế Việt Nam 2021 (Bản tiếng việt) full

265

Sổ tay thuế Vietnam năm 2021 (bản tiếng Việt)

Đây là file sổ tay do PWC Vietnam thiết kế một cách nhỏ gọn, nhưng đầy đủ các thông tin Thuế mới nhất. Do đó, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, so với việc đọc các văn bản gốc quá dài dòng.

Sổ tay này phù hợp với các bạn có nhu cầu cập nhật lại chính sách Thuế để phục vụ công việc, hoặc thi các chứng chỉ như Đại lý thuế, Kế toán viên và Kiểm toán viên.

Nội dung Sổ tay thuế Vietnam 2021 bao gồm:

  1. Thuế TNDN
  2. TNCN
  3. GTGT
  4. Hóa đơn
  5. Luật quản lý thuế
  6. Hóa đơn điện tử
  7. Nhà thầu, Bảo hiểm…

(Nguồn Tuan Ca trong Group GIA ĐÌNH KẾ TOÁN)