Trong EXCEL, tạo hiệu ứng 3D cho một ô sẽ làm cho ô có hiệu ứng như một nút lệnh.

Chỉ cần 5 bước đơn giản như sau là bạn có thể tạo hiệu ứng 3D trong Excel

☀ Bước 1: Trong một bảng tính trống, bạn chọn ô D5

☀ Bước 2: Dưới Cell Options ở tab Home, chọn Format ➝ Format Cells ➝ Border

☀ Bước 3: Trong hộp line, chọn đường dày nhất thứ 2 (bên phải, thứ 3 từ dưới đếm lên). Chắc chắn rằng màu được chọn là màu đen (hoặc chọn automatic nếu bạn chưa thay đổi mặc định của lựa chọn này). Bây giờ click chọn đường viền bên phải và đường viền bên dưới ở bảng

☀ Bước 4: Quay trở lại với box color để chọn màu trắng. Vẫn chọn đường viền dày thứ 2, và chọn hai đường viền còn lại là đường viền bên trên và bên trái của ô

☀ Bước 5: Chọn tab Fill (với phiên bản trước Excel 2007: chọn tab Patterns) trong hộp thoại Format Cells và chọn màu xám. Click chọn OK và thôi không chọn ô D5 nữa (di chuyển con trỏ chuột sang ô khác). Ô D5 sẽ xuất hiện nổi lên giống như một button

Tao hieu ung 3D Excel

(Sưu tầm)

0 0 vote
Article Rating