Thông tin về Lý lịch tư pháp của Canada và Việt Nam

283

Lý lịch tư pháp của Canada

Công dân Canada có thể yêu cầu xác minh rằng họ không có tiền án tiền sự ở Canada vì những lý do như xin việc làm, nhận con nuôi, hoặc xin di trú. Đối với xác minh cơ bản, xin vui lòng liên hệ với đội cảnh sát địa phương hoặc lực lượng cảnh sát cấp thành phố/ cấp tỉnh ở Canada để biết thêm thông tin. Đối với yêu cầu xác minh có dấu vân tay, vui lòng liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP).

Để xin Lý lịch tư pháp cho thời gian bạn sống ở Canada, xin vui lòng liên hệ với RCMP.

Xin lưu ý rằng, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, việc nộp dấu vân tay trên giấy không được RCMP chấp nhận và sẽ bị gửi trả lại cho người gửi. Dịch vụ hỗ trợ lấy dấu vân tay điện tử để nộp cho RCMP hiện không có sẵn ở những nước khác ngoài Canada. Bạn có thể liên hệ với những công ty được công nhận tại Canada, họ sẽ giúp bạn mã số hóa dấu vân tay bằng mực và gửi bản điện tử đến RCMP thay bạn. Danh sách các công ty được công nhận nói trên được liệt kê ở đây.

Đại sứ quán tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh không cung cấp dịch vụ lấy dấu vân tay hoặc các dịch vụ lý lịch tư pháp.

Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) tại Việt Nam cung cấp dịch vụ lấy dấu vân tay ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ những người, vì các mục đích khác nhau, được các cơ quan chính phủ yêu cầu phải nộp dấu vân tay do đơn vị đáng tin cậy thực hiện. Xin lưu ý rằng công ty liệt kê  dưới đây không có nghĩa là đã được đảm bảo về năng lực hay được bất kỳ bảo chứng nào của Chính phủ Canada.

 • IOM tại Hà Nội:
  Tầng 12A, CMC Tower Duy Tân, Cầu Giấy FPO Box 83 Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại: (+84 24) 3736 6258
  Fax: (+84 24) 3736 6259
  Email: hanoi@iom.int
  Website: http://www.iom.int.vn
 • IOM tại thành phố Hồ Chí Minh:
  1B Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: (+84 28) 3822 2057; 3822 2058; 3822 2061
  Fax: (+84 28) 3822 1780
  Email: hochiminh@iom.int

Phổ biến thông tin cho bên thứ ba

Việc phổ biến các thông tin cá nhân được qui định bởi Đạo luật Bảo mật thông tin cá nhân và chỉ thị cấp Bộ. Nếu một khách hàng muốn kết quả Lý lịch tư pháp của mình được chuyển tiếp cho một bên thứ ba, chẳng hạn như đại lý, luật sư, bạn bè hoặc thành viên gia đình làm đại diện cho họ, họ phải cung cấp thư đồng ý bằng văn bản ủy quyền cho RCMP phát hành thông tin Lý lịch tư pháp của họ cho cá nhân hoặc đại lý. Khách hàng đó phải tuyên bố trong thư đồng ý rằng họ biết là việc từ chối đồng ý tiết lộ thông tin cho bên thứ ba sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến yêu cầu của họ. Thư đồng ý phải là bản chính. Bản Fax hoặc bản sao của thư đồng ý không được coi là hợp lệ và sẽ bị trả lại mà không được xử lý.

Lý lịch tư pháp tại Việt Nam:

Sở Tư pháp cấp tỉnh/thành có thể cấp “Lý lịch tư pháp” để xác nhận nếu bạn có bất kỳ hồ sơ tội phạm nào trong thời gian bạn cư trú tại Việt Nam. Hồ sơ này được thường được cấp cho công dân nước ngoài cư trú tại Việt Nam nhưng không cấp cho trường hợp du khách ngắn hạn/khách du lịch.

Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán không thể giúp bạn xin giấy chứng nhận này. Bạn có thể nhờ  công ty thuê mướn Việt Nam của mình hoặc thuê một luật sư địa phương để nộp hồ sơ thay cho bạn.

Dịch vụ nhận thư tín

Do các vấn đề trách nhiệm pháp lý, Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán không nhận giúp cho công dân Canada các loại thẻ hoặc tài liệu gửi đến cho họ. Khách sạn uy tín có thể nhận giúp các tài liệu chuyển phát đến trước khi bạn đến nhận phòng, do đó bạn hãy liên hệ với khách sạn nơi bạn sẽ ở để sắp xếp việc này hoặc kiểm tra với công ty chuyển phát nhanh xem bạn có thể nhận hàng trực tiếp tại trụ sở của họ tại Việt Nam hay không.

(Nguồn Đại sứ quán Canada)