Thủ tục cho con cái của Việt Kiều nhập học ở Việt Nam

656

Chi tiết các thủ tụ, giấy tờ cho con cái của Việt Kiều nhập học tại Việt Nam

Hỏi: Tôi là người Việt Nam lấy chồng Malaysia, nhưng tôi muốn cho con chúng tôi nhập học tại Việt Nam thì cần giấy tờ gì?

Con cái Việt Kiều nhập học Việt Nam

* Trả lời:

Bạn là người Việt Nam lấy chồng Malaysia, do vậy, con bạn có thể có quốc tịch Malaysia hoặc Việt Nam hoặc song tịch.

1. Trường hợp con bạn có quốc tịch Việt Nam hoặc song tịch:

Trong trường hợp này, con bạn được quyền nhập học như trẻ em Việt Nam, được tham gia học tập tại các trường công lập hoặc dân lập theo nguyện vọng của bé và cha mẹ.

– Hồ sơ nhập học bao gồm:

+ Đơn xin học (theo mẫu);

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản sao sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn;

+ Sổ học bạ cấp học mà con bạn đã học xong (nếu có).

2. Trường hợp con bạn có quốc tịch Malaysia:

– Theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/02/2014 ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam(sau đây gọi tắt là “Thông tư số 03”), con của bạn là đối tượng lưu học sinh.

Do vậy khi nhập học, con bạn cần phải đáp ứng các điều kiện nhập học như sau:

+ Phải đạt yêu cầu về trình độ tiếng Việt theo quy định đối với từng trình độ đào tạo và chương trình đào tạo.

Lưu học sinh đăng ký học tập, nghiên cứu, thực tập bằng ngôn ngữ khác mà cơ sở giáo dục được phép sử dụng trong đào tạo cần đạt yêu cầu về trình độ ngôn ngữ đó theo quy định cụ thể của từng chương trình.

+ Phải có đủ sức khỏe để học tập tại Việt Nam. Sau khi đến Việt Nam, lưu học sinh phải kiểm tra lại sức khỏe tại cơ sở y tế do cơ sở giáo dục hoặc cơ sở phục vụ lưu học sinh của Việt Nam chỉ định.

– Hồ sơ nhập học tại Việt Nam:

Nếu muốn cho con nhập học tại Việt Nam, bạn cần nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh gồm các giấy tờ sau:

+ Phiếu đăng ký (mẫu tại Phụ lục I Thông tư này);

+ Bản sao, bản dịch có xác nhận hoặc chứng thực văn bằng, kết quả học tập theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo;

+ Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ trình độ tiếng Việt do cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc chứng chỉ quốc tế về ngôn ngữ sẽ sử dụng để học tập tại Việt Nam (nếu có);

+ Bản sao giấy tờ minh chứng về tài chính đảm bảo cho học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại Việt Nam;

+ Bản sao hợp lệ các tài liệu, chứng chỉ về năng khiếu, chuyên môn, thành tích nghiên cứu,… (nếu có);

+ Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam.

– Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03, việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng đào tạo được kí kết giữa trường học với lưu học sinh hoặc tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng cho lưu học sinh. Như vậy, khi muốn đăng ký cho con nhập học tại Việt Nam, bạn cần thỏa thuận và kí kết hợp đồng đào tạo với tổ chức giáo dục mà bạn mong muốn cho con nhập học.

(Tổng hợp)