Thủ tục nhập khẩu phân bón sunphat amoni

230

Câu hỏi:

Kính gửi: Cơ quan Hải Quan

Công ty chúng tôi có ký hợp đồngnhập khẩu phân bón sunphat amoni từ đối tác Trung quốc nhưng đến thời điểm hiện nay chưa làm xong thủ tục xin cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt nam và Giấy phép nhập khẩu.

Sau khi nghiên cứu điều 26 và điều 27 của Nghị định 108 ngày 20/09/2017 của chính phủ thì Công ty chúng tôi đã thông qua một đơn vị khác đã được cấp: Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam( Họ cấp cho công ty chúng tôi một giấy ủy quyền để nhập khẩu).

Công ty chúng tôi kính đề nghị cơ quan Hải quan trợ giúp: Ngoài các hồ sơ theo quy định cộng thêm Giấy ủy quyền thì như vậy đã đủ điều kiện mở tờ khai để nhập khẩu chưa ạ?

Trả lời:

Trường hợp được đơn vị khác có phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam ủy quyền nhập khẩu, Công ty được phép nhập khẩu phân bón, không cần giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Ngoài hồ sơ hải quan nhập khẩu theo quy định, Giấy ủy quyền nhập khẩu phân bón bản chính, Công ty phải nộp cho cơ quan hải quan Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đạt yêu cầu để được thông quan hàng hóa.

(Theo Cục Hải Quan tp Hải Phòng)