[Tiểu Sự] Cách dùng linh dược – 1001 Câu hỏi

51
Khi bạn “ăn” linh dược loại nào đó, thì ngũ khí tương ứng sẽ tăng lên hoặc giảm đi tùy theo việc linh dược có hiệu nghiệm hay không. Ví dụ: Khi bạn ăn linh dược cân lực cấp 1 thì cân lực của bạn có thể được tăng ở các mức 0, 1 hoặc 2 nếu linh dược hiệu nghiệm.

Cách dùng linh dược – 1001 Câu hỏi

I. Giới thiệu
Linh dược là một trong những nét thú vị của Cửu Long giang hồ.
Linh dược trong Cửu Long có từ cấp 1 (tăng tối đa 2) đến cấp n (tăng tối đa n+1), hiện giờ n là 4, không hiểu sau này n có thể là 5, 6, hay 7, 8 gì không. Trong mỗi cấp lại có linh dược cân lực, linh dược chân khí, linh dược trí tuệ, linh dược sinh lực và linh dược mẫn tiệp. Cùng là một loại linh dược, ví dụ Linh dược cân lực, thì lại có loại Linh dược cân lực thông thường (do đổi nguyên liệu, đánh quái rơi ra v..v…) và loại Linh dược cân lực (Quyết) – Thêm chữ Quyết đằng sau. Những loại có chữ Quyết này là do đánh boss trong Sinh Tử Quyết, Diêm Vương Quyết mà có.
Sự khác biệt giữa loại có quyết và không có quyết chỉ ở điểm loại có chữ quyết thì không đổi đồ ở Vạn Đại Gia được. Ví dụ: Đổi vũ khí Dương Quang 4 yêu cầu 5 linh dược cấp 2, thì cả 5 linh dược này đều không được có chữ Quyết. Uống linh dược có được hiệu quả max hay không là do may mắn của mỗi người còn xác suất hiệu lực của hai loại này đều giống nhau cả thôi.
II. Sử dụng linh dược để tăng ngũ khí
Khi bạn “ăn” linh dược loại nào đó, thì ngũ khí tương ứng sẽ tăng lên hoặc giảm đi tùy theo việc linh dược có hiệu nghiệm hay không. Ví dụ: Khi bạn ăn linh dược cân lực cấp 1 thì cân lực của bạn có thể được tăng ở các mức 0, 1 hoặc 2 nếu linh dược hiệu nghiệm. Cân lực của bạn cũng có thể bị giảm các mức -1, -2, -m nếu linh dược không hiệu nghiệm. Hiện nay m là bao nhiêu thì chưa có điều kiện kiểm chứng nhưng theo suy luận thì có thể m sẽ là tổng cộng toàn bộ hiệu lực của linh dược hiện nay. Ví dụ: Bạn ăn linh dược cân lực cấp 1 (được cộng 1), 2 (được cộng 1), 3 (được max, +4), tổng cộng tăng linh dược của bạn cho cân lực sẽ là 6. Nếu bạn ăn thêm một linh dược cân lực nữa và linh dược không hiệu nghiệm, bạn có thể bị trừ tới 6. Xác suất mấy vụ ăn linh dược được cộng bao nhiêu hay trừ bao nhiêu hiện nay còn là một dấu hỏi. Chỉ biết là xác suất để linh dược hiệu nghiệm khá lớn, có vẻ trên 90%. Tương đương với việc 10 lần ăn linh dược thì mới bị không hiệu nghiệm 1 lần.
Ngoài ra muốn ăn linh dược cấp cao thì phải ăn toàn bộ các linh dược cấp thấp hơn. Ví dụ: Muốn ăn linh dược cấp 3 thì phải ăn linh dược cấp 1 trước rồi ăn cấp 2, cuối cùng mới ăn được cấp 3. Nếu không game sẽ báo là linh dược quá mạnh, không ăn được.
Nếu linh dược của một cấp mà bạn đã ăn chưa đạt max, bạn có thể ăn lại linh dược của cấp đó để hy vọng sẽ đạt max. Khi bạn ăn như vậy, thì coi như là bạn ăn linh dược cấp đó từ đầu, tức là hiệu quả của lần ăn trước của cấp đó sẽ bị mất. Lần ăn này của bạn có thể hiệu nghiệm và được max, được + 0, + 1 + vv hay không hiệu nghiệm và bị trừ.
III. Làm sao để ăn Linh dược được max
Câu trả lời là chẳng làm gì được cả. Không có cách chắc chắn nào cho đến thời điểm này đảm bảo rằng ăn linh dược một cái là max ngay. Cái mà bạn có thể làm được chỉ là tăng xác suất để linh dược hiệu nghiệm, tăng xác suất được max khi linh dược hiệu nghiệm và hạn chế thiệt hại nếu linh dược không hiệu nghiệm.
Để tăng xác suất hiệu nghiệm khi ăn linh dược: đến thời điểm này có hai loại thang bổ trợ, một loại là tăng 120% xác suất hiệu nghiệm, một loại là tăng 150% xác suất hiệu nghiệm. Muốn sử dụng bạn hãy ăn một trong hai loại thang bổ trợ này trước, rồi ăn linh dược sau. Ăn cái này rồi dùng linh dược chỉ làm tăng xác suất hiệu nghiệm của linh dược thôi, bạn vẫn có thể bị linh dược không hiệu nghiệm và bị trừ như thường.
Khi linh dược đã hiệu nghiệm, để tăng xác suất được max, bạn có thể sử dụng loại bổ trợ linh dược. Hiện hay có hai loại bổ trợ có tên là Huyết Chi (xác suất tăng 30%) và Thanh Thạch Khuẩn (tăng 50%). Ví dụ: Khi bạn ăn Huyết chi trước rồi ăn linh dược cấp 2 và linh dược hiệu nghiệm, bạn có thể được +0, +1, +2 hay +3 (max), nhưng xác suất được +3 sẽ tăng 30%. Tất nhiên bạn vẫn có thể được tăng +0, +1 như thường kể cả khi bạn đã ăn Huyết chi hay Thanh thạch khuẩn trước đó.
Trong trường hợp quá xấu, kể cả khi bạn đã ăn loại bổ trợ 120% hay 150% tăng xác suất hiệu nghiệm mà bạn vẫn bị linh dược không hiệu nghiệm, bạn sẽ bị trừ -1, -2,…, -m như đã nói ở trên. Nhưng bạn có thể hạn chế thiệt hại bằng cách ăn hai loại thang hiện nay đang có trên thị trường để chỉ bị trừ từ 3 đến 5 nếu linh dược không hiệu nghiệm. Tức là bạn có thể bị trừ 1, trừ 2 hoặc trừ 3 là maximum nếu bạn ăn loại thang trừ 3. Nếu sử dụng cái thang này, bạn sẽ yên tâm là dù trong trường hợp xấu nhất bạn cũng chỉ bị trừ mất 3 mà thôi. Điều này là cực kỳ quan trọng. Ví dụ: Nếu như bạn đã ăn cấp 1, 2, 3 và được tăng tổng cộng là 9 (max hết), giờ bạn ăn một viên cấp 4 với giá hiện tại là 2 mil và bỗng nhiên bạn bị trừ ví dụ là 7. Tức là sau khi ăn một viên cấp 4 giá 2 mil, thay vì được tăng tổng cộng 14 như bạn mong muốn, bạn chỉ được +2 tổng cộng sau khi ăn cả 4 loại linh dược. Nếu ăn loại thuốc hạn chế trước khi ăn linh dược thì trong trường hợp xấu nhất bạn cũng chỉ bị trừ 3 hoặc 5 tùy từng loại là cùng.
IV. Nếu vậy thì nên ăn linh dược thế nào bây giờ?

Đối với cấp 1 thì cứ ăn thoải mái. Đối với các cấp linh dược càng cao thì càng phải thận trọng. Đến cấp 2 thì nên ăn cái tăng 120% hay 150% hiệu nghiệm trước khi ăn linh dược. Đến cấp 3 trở lên thì nên ăn cả ba cái: tăng 120% hay 150% hiệu nghiệm, tăng 30% hay 50% max và hạn chế bị trừ đến 3 hay 5 rồi mới ăn linh dược.
Tác giả: TieuDienMa