[Tiểu sự] Mở hòm Bá Vương – 9D Cửu Long Tranh Bá

50
Dùng 3 chìa Bá vương hình kiếm mở hộp ra được cây côn Ngọc Nhị Kim Hoa 6 thành có op (cây này chắc 3 tháng sau mới có người sử dụng được), mở bằng 3 chìa Bá vương hình y phục được cái áo Cái bang 3 lỗ…

KINH NGHIỆM MỞ HÒM BÁ VƯƠNG

Một số gợi ý khi mở hòm Bá vương:
Trước tiên, bạn để ý khi click vào chìa khóa Bá vương sẽ thấy “chạm khắc hình kiếm” hoặc “chạm khắc hình y phục” hoặc “chạm khắc hình túi” tùy theo màu sắc.
  • Nếu mở bằng 3 chìa khóa Bá vương màu xanh lá (y phục) sẽ ra trang bị y phục ngon.
  • Nếu mở bằng 3 chìa khóa Bá vương đồng đỏ (kiếm) sẽ ra vũ khí.
  • Nếu mở bằng 3 chìa khóa Bá vương (túi) thì sẽ ra Hương Nang.
Nếu miễn cưỡng mở bằng các chìa khác nhau thì để ý:
2 chìa y phục + 1 chìa kiếm = y phục
2 chìa kiếm + 1 y phục = vũ khí
Ví dụ: Dùng 3 chìa Bá vương hình kiếm mở hộp ra được cây côn Ngọc Nhị Kim Hoa 6 thành có op (cây này chắc 3 tháng sau mới có người sử dụng được), mở bằng 3 chìa Bá vương hình y phục được cái áo Cái bang 3 lỗ, dùng 2 chìa khóa hình kiếm + 1 y phục ra cái khuyên Dương Quan 1 thành +400 sinh lực + 350 nội công. Tuy nhiên có khi dùng 3 chìa khóa hình kiếm nhưng lại không mở được.
Theo: dukeman