Tìm hiểu chính sách thuế đối với phế liệu tiêu hủy hàng SXXK

313

Câu hỏi:

Kính thưa anh chị tư vấn.
Anh chị cho em hỏi:
Đối với hàng SXXK, khi tiêu hủy phế liệu có phải kê khai thuế không?
Em cảm ơn!

Chính sách thuế đối với phế liệu tiêu hủy hàng SXXK

Trả lời:

Về chính sách thuế có liên quan đến hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phế liệu, phế thải đối với hàng SXXK, Phòng Thuế XNK có ý kiến:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 1781/TXNK-CST ngày 12/4/2018, 1654/TCHQ-TXNK ngày 29/3/2019, 5845/BTC-TCHQ ngày 22/5/2019, 4344/TCHQ-TXNK ngày 01/7/2019; Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã có các công văn số 4664/HQHP-TXNK ngày 16/4/2018, 4011/HQHP-TXNK ngày 29/3/2019, 7052/HQHP-TXNK ngày 30/5/2019 và 10567/HQHP-TXNK ngày 05/8/2019 hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu; nghiên cứu các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn nêu trên; đồng thời liên hệ với Chi cục Hải quan nơi thông báo cơ sở sản xuất và quản lý doanh nghiệp để thực hiện theo đúng quy định.