Tìm hiểu tính năng Thần khí trong game Tuyết Ưng VNG

169

Tính năng mới Thần khí nâng tầm sức mạnh

Thời gian cập nhật: Sau big update tháng 03/2021

♦ Điều kiện mở Thần khí game Tuyết Ưng VNG

• Lv90 sẽ mở tính năng Thần khí.

• Thần khí khi đạt bậc 10 thì có thể kích hoạt hiển thị ra bên ngoài theo sau nhân vật trong một số bản đồ và một số giao diện nhân vật.

•Thần khí cấp thấp chỉ có bản thân nhìn thấy. Từ Thần khí cấp cao Thánh chủ toàn bộ người chơi khác đều có thể nhìn thấy.

• Mỗi loại Thần khí sẽ có kỹ năng riêng biệt tùy theo môn phái và cách chơi sử dụng cho hiệu quả.

♦ Thu thập Thần khí

Để thu thập Thần khí người chơi phải hoàn thành các yêu cầu sau:

• Trang bị Ấn ký lên Thần khí. Tùy mỗi loại Thần khí mà số lỗ khảm Ấn ký sẽ khác nhau.

• Tăng max cấp tất cả Ấn ký sẽ mở Thần khí bậc kế. Lv max Ấn ký là 15.

• Sử dụng Thần Ngọc (hoạt động/Cửa Hàng) và Bạc Khóa để nâng cấp Ấn ký.

• Ấn ký chia ra làm nhiều phẩm: lục/lam/tím/cam.

• Phẩm càng cao lực chiến/thuộc tính tăng càng nhiều.

• Thuộc tính của Ấn ký là ngẫu nhiên, tùy theo môn phái và cách chơi sử dụng.

• Thông qua hoạt động phó bản/sự kiện để thu thập Ấn ký.

♦ Tăng bậc Thần khí

Để tăng bậc Thần khí người chơi phải hoàn thành các yêu cầu sau:

• Trong giao diện Thần khí chọn tiến cấp.

Thần khí Tuyết Ưng VNG

• Sử dụng đạo cụ Ma cang để nâng bậc Thần khí, mỗi bậc sẽ có điểm may mắn. Điểm may mắn càng cao xác xuất tiến cấp thành công càng cao.

• Đạo cụ Ma cang thông qua phó bản, event hoặc mua trực tiếp tại Cửa Hàng.