Tìm hiểu về C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C64, C72, C73, C74 là gì ?

8301

C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C64, C72, C73, C74 là các đơn vị trực thuộc Bộ Công An của chính phủ Việt Nam.

Tìm hiểu về C42,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C53,C5 4,C55,C56,C64,C72,C73,C74 là gì ?
Bộ Công An

Dưới đây là các tổ chức thuộc Tổng Cục Cảnh sát Công an Nhân dân Việt Nam:

– Cục tham mưu cảnh sát (C42).Quyền Cục trưởng: Đại tá Phạm Văn Các

– Cục Chính trị – Hậu Cần (C43).Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Giáp

– Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) – Chánh Văn phòng: Thiếu tướng Vũ Quang Hưng:Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng và Thủ trưởng cơ quan CSĐT – BCA theo dõi, tổng hợp tình hình điều tra và hoạt động của các loại tội phạm hình sự để nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác và hướng dẫn các mặt công tác cơ bản của Cơ quan CSĐT các cấp; tổ chức thẩm định hồ sơ tố tụng một số vụ án và trực tiếp tổ chức điều tra các vụ án do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT BCA ủy nhiệm; kiểm tra, hướng dẫn lực lượng CSĐT tiến hành hoạt động điều tra tội phạm theo Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

– Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) – Cục trưởng: Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến:Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong cả nước tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa phát hiện, điều tra, xử lý các tội phạm về trật tự xã hội; trực tiếp điều tra những vụ án về trật tự xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an

– Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) – Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đức Thịnh:Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng trong cả nước tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về kinh tế và tham nhũng; trực tiếp điều tra các vụ án về kinh tế và tham nhũng theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

– Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn:trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong cả nước tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về ma túy; trực tiếp điều tra những vụ án về tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an

– Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48).Cục trưởng: Đại tá Trần Duy Thanh

– Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) – Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý:Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường của các tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, trực tiếp tiến hành các mặt công tác điều tra chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tiến hành một số hoạt động điều tra theo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính (VPHC) theo Pháp lệnh xử lý VPHC và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thực hiện công tác kiểm định tiêu chuẩn môi trường.

– Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) – Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa:Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; trực tiếp tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi vi phạm và tội phạm sử dụng công nghệ cao theo quy định của Pháp luật và của Bộ trưởng.

– Cục Cảnh sát Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến (C51) – Cục trưởng: Thiếu tướng Trần Huy Hồng

– Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm (C52) – Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh
+. Phó cục trưởng: Đại tá Nguyễn Trọng Dũng
+. Phó cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đình Hợp
+. Phó cục trưởng: Đại tá Lê Quốc Hữu
+. Phó cục trưởng: Đại tá Đoàn Văn Hoa

Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng và Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát cả nước tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng đang bị truy nã (kể cả đối tượng bị truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại Việt Nam) và truy tìm tung tích nạn nhân, người mất tích, vật chứng liên quan đến các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật và của ngành công an.

– Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) – Cục trưởng: Thiếu tướng Tô Văn Huệ
Phó cục trưởng: – Đại tá Nguyễn Hùng – Đại tá Phạm Đình Thi – Đại tá Nguyễn Như HòaTrực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng về công tác đăng ký, lập các loại hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát; công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ điều tra, xử lý tội phạm. Tra cứu phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ, bảo vệ chính trị nội bộ và yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân.

– Viện Khoa học Hình sự (C54) – Viện trưởng: Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền

Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng chỉ huy, chỉ đạo lực lượng kỹ thuật hình sự trong cả nước thực hiện các chủ trương, biện pháp công tác kỹ thuật hình sự, tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ vào lĩnh vực khoa học hình sự.<

– Văn phòng Interpol Việt Nam (C55) – Chánh Văn phòng: Thiếu tướng Trần Duy Thanh

Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát thực hiện chức năng cơ quan đầu mối trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm của Lực lượng Công an nhân dân nói chung và Lực lượng Cảnh sát Việt Nam nói riêng trong hợp tác với Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL), Tổ chức Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL) và các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên INTERPOL trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tính quốc tế liên quan đến Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và Điều lệ của các tổ chức nói trên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.

– Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy (C56) – Chánh văn phòng: Đại tá Nguyễn Kiên– Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) – Cục trưởng: Thiếu tướng Vũ Xuân Dung:

Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ; quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý con dấu; quản lý trật tự công cộng theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng. Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành các biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

*. Phòng Tham mưu (Phòng 1)

*. Phòng Hướng dẫn quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (Phòng 2).

*. Phòng Hướng dẫn quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo (Phòng 3)

*. Phòng Hướng dẫn Cảnh sát khu vực (Phòng 4)

*. Phòng Hướng dẫn công tác phụ trách xã về an ninh trật tự (Phòng 5)

*. Phòng Hướng dẫn Cảnh sát trật tự – Phản ứng nhanh (Phòng 6)

*. Phòng Hướng dẫn điều tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng 7)

– Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) – Cục trưởng: Đại tá Trần Quốc Sáng
Phó Cục trưởng: Đại tá Phùng Đức Thắng;
Phó Cục trưởng: Thượng tá Trần Hồng Phú;
Phó Cục trưởng: Đại tá Võ Văn Nhuận

Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

– Cục hậu cần (C73)

– Cục Cảnh sát phòng, tội phạm buôn lậu (C74) – Cục trưởng: Thiếu tướng Ngô Kiên:

Trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu trong cả nước tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về buôn lậu; trực tiếp điều tra các vụ án về buôn lậu theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

(Sưu tầm)