Hướng dẫn từng bước thực hiện mua bán điện mặt trời mái nhà

THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN MUA BÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ Thông tin chung: Chính phủ đã có chủ trương khuyến khích người dân lắp đặt các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng và có thể bán lại phần điện dư cho ngành điện, ban hành theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 và Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019. Ngày 06/01/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản số 89/BCT-ĐL về việc thực hiện các thỏa thuận với điện mặt trời áp mái.…

Xem thêm