[Tối ưu Facebook Ads] Số lần nhấp vào trang web: Liên kết

318

Bạn đang quảng cáo liên kết, website của cá nhân, công ty trên Faccebook nhưng chưa hiểu cách quảng cáo sao cho hiệu quả, tối ưu cpc, cpm và đo đếm các chỉ số. Hãy đọc bài dưới đây.

Tối ưu quảng cáo nhấp vào trang web

Chuyển mọi người đến các phần quan trọng của trang web. Tăng các chỉ số ctr, tỷ lệ chuyển đổi trên Facebook ads và trên website. Tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận.

Đề xuất thiết kế quảng cáo nhấp vào trang web

Sử dụng những nguyên tắc sau để thiết kế một quảng cáo phù hợp ở mọi vị trí trên Facebook. Kích thước hình ảnh được khuyến nghị đảm bảo hình ảnh của bạn luôn có chất lượng cao. Độ dài văn bản được khuyến nghị là số lượng ký tự của nội dung quảng cáo có thể hiển thị trên màn hình nhỏ hơn.

– Kích thước hình ảnh khuyến nghị: 1.200 x 628 pixel

– Tỷ lệ hình ảnh: 1,9:1

– Văn bản: 90 ký tự

– Tiêu đề: 25 ký tự

– Mô tả liên kết: 30 ký tự

– Hình ảnh không được chứa hơn 20% văn bản.

Mẹo tối ưu quảng cáo

Thêm nút kêu gọi hành động như “Mua ngay” để khuyến khích mọi người thực hiện hành động đó trên trang web.

Nút kêu gọi hành động

Thêm nút kêu gọi hành động để cho mọi người biết điều bạn muốn họ thực hiện khi xem quảng cáo.

Nút kêu gọi hành động

(Sưu tầm)