Tổng hợp chi phí các loại dịch vụ công việc ở lãnh sự quán Canada

424

Ngày áp dụng: 23/06/2019

Phí lãnh sự

Hộ chiếu (Thanh toán trực tuyến)
CAD VND
Nộp hồ sơ quốc tịch 75 1,340,000
Hộ chiếu 5 năm 190 3,390,000
Hộ chiếu 10 năm 260 4,640,000
Hộ chiếu trẻ em 100 1,785,000
Phí tính thêm khi làm lại hộ chiếu/giấy thông hành khác do mất hoặc bị cướp 45 800,000

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN trước khi bạn đến nộp đơn cho các dịch vụ hộ chiếu sau dây:

  • Hộ chiếu người lớn thông thường (thời hạn 5 và 10 năm)
  • Hộ chiếu trẻ em (thời hạn 5 năm)
  • Phí hành chính khi xin lại hộ chiếu còn hạn nhưng bị mất hoặc đánh cắp ($45)
Hộ chiếu
CAD VND
Hộ chiếu khẩn 75 1,340,000
Hộ chiếu khẩn cho trẻ em 30 535,000
Hộ chiếu tạm thời 110 1,965,000
Phí lấy hộ chiếu 20 360,000
Tờ khai trong trường hợp không có người bảo đảm 50 890,000
Phí tính thêm khi giữ lại hộ chiếu còn hiệu lực để sử dụng trong thời gian đợi cấp hộ chiếu mới 45 800,000
Các loại phí dịch vụ lảnh sự đặc biệt
CAD VND
Chứng thực sao y bản chính (theo trang) 20 360,000
Chứng giám bản tuyên thệ; nhận tờ khai, tuyên bố,  khẳng định hoặc chứng thực bất kỳ tài liệu nào có chữ ký (tính theo văn bản) 50 890,000
Chứng thực chữ ký hoặc dấu của một đơn vị nước ngoài, bao gồm cả bản dịch chính thức được công nhận (tính theo văn bản) 50 890,000
Ký và đóng dấu tờ khai xác nhận tồn tại (tính theo văn bản) 20 360,000
Cấp thư xác nhận đến một cơ quan có thẩm quyền nước ngoài để xin cấp thị thực, giấy phép cư trú, giấy phép xuất cảnh (tính theo thư) 50 890,000
Làm chứng chữ ký 50 890,000
Nối các văn bản trong hồ sơ 30 535,000

Thanh toán bằng VND sẽ có thể được thay đổi tùy theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán.