Tổng quan về Đá quý trong Tuyết Ưng VNG

710

Tổng có 5 loại Đá Qúy trong game Tuyết Ưng VNG, gồm: Trí Lực, Sức Mạnh, Độ Bền, Vận Khí, Tinh Thần. Mỗi loại còn được chia ra làm 4 phẩm cấp: Tốt, Ưu , Hiếm, Siêu. Chi tiết các bạn xem ở bảng phía bên dưới nhé.

Nguồn xuất Đá quý

Event quay thưởng, các gói quà, phó bản Hồ Tâm Di Tích, đào Bảo Tàng Đồ,…

Sử dụng Đá quý

Level 50 sẽ mở tính năng khảm đá, khi cường hóa trang bị đạt mốc + 20, +45 sẽ mở thêm ô khảm đá quý.

Nâng level của Đá Qúy đồng nghĩa với thuộc tính mà nó mang lại sẽ tăng lên. Nguyên liệu tiêu hao sẽ bao gồm đá quý và exp đá, kế thừa từ đá cũ.

Đá quý Tuyết ưng VNG

Lưu ý: Kinh nghiệm đá quý kế thừa qua đá mới vẫn được giữ nguyên.

Khảm bảo thạch dựa vào class của bản thân:

Phẩm chất của bảo thạch rất quan trọng, nhưng khảm đúng bảo thạch mới là cái quan trọng hơn.

Trí Lực và Sức Mạnh thì quá rõ ràng rồi, Trí Lực lành dành cho class Pháp Công còn Sức Mạnh thì dành cho class vật công, vậy cụ thể nó sẽ tăng những thuộc tính nào?

Có class thì cần thủ, có class thì cần công. Cũng có class phải build theo bạo kích hoặc semi tank + damg.

…còn tiếp

(Nguồn Bắp Bí Sã – Group Tuyết Ưng Official)