Trả lời thắc mắc về CO Form KV

233

Câu hỏi:

Kính gửi Chi Cục Hải Quan Hải Phòng,

Chúng tôi có nhập khẩu 01 lô hàng bao gồm 04 container (chung 1 vận đơn) về cảng Tân Vũ Hải Phòng.

Chúng tôi đã mở tờ khai nhập khẩu 02 container của lô hàng này thông qua HQ Chi Cục I và đã thông quan (Loại hình A11), CO bản gốc đã nộp cho HQ Chi Cục I (01 bản gốc).

Và 02 container còn lại đã được mở tờ khai nhập vào kho ngoại quan Vidifi (Loại hình C11).
Trên 2 tờ khai hải quan điện tử  này chúng tôi đã ghi chú rõ: hai tờ khai này có chung chứng từ.
Tiếp theo, chúng tôi có mở tờ khai để nhập 02 container ở kho ngoại quan Vidifi vào nội địa, tuy nhiên đang vướng mắc vấn đề: HQ Chi Cục Đình Vũ yêu cầu xuất trình CO gốc của lô hàng. Nhưng do CO gốc của lô hàng này chỉ có 1 bản duy nhất hiện đã nộp cho HQ Chi Cục I.
Đây là bản CO điện tử Form KV được phát hành bởi “Korea Chamber of Commerce and Industry” và có thể tra cứu tính xác thực trên website http://www.customs.go.kr; và đồng thời việc phát hành một bản gốc CO thứ 2 là chưa khả thi với lý do CO này đã được phát hành hoàn toàn hợp lệ. Vậy trong trường hợp này chúng tôi muốn được giải đáp liệu HQ Chi Cục Đình Vũ có thể chấp nhận CO điện tử là chứng từ hợp lệ và không cần xuất trình bản gốc hay không nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giải phóng hàng trong thời gian sớm nhất.
Rất mong Quý Cơ quan giải đáp và hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Anh Đức

V/v CO Form KV

Trả lời:

Ngày 31/10/2019, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã có công văn số 14883/HQHP-GSQL mời đại diện doanh nghiệp đến làm việc, ngày 05/11/2019. Để có cơ sở giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp và áp dụng xử lý các trường hợp tương tự, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan)