(Tư vấn hải quan) Hỏi việc phê duyệt mẫu khi nhập khẩu cân điện tử từ Đài Loan, Mỹ?

246

Hỏi: Kính gởi : Cục Hải Quan.

Em có thắc mắc như sau :

Công ty em chuyên cung cấp các loại cân điện tử nhập khẩu từ Đài Loan, Mỹ,…

Khi nhập cân điện tử về thì có cần phải có phê duyệt mẫu của loại cân đó mới được thông quan hay ko?

Ví dụ: cân treo nhập nguyên cái về phải bắt buộc có phê duyệt mẫu của thương hiệu đó tại VN thì mới có thể nhập khẩu tại Việt Nam?

Kính mong Cục hải quan tư vấn giúp em.

Chân thành cảm ơn.

Nhập khẩu cân điện tử

Trả lời:

– Cân các loại nằm trong Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2” thì khi nhập khẩu ngoài thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”, đơn vị nhập khẩu phải thực hiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN nêu trên.

Cụ thể như sau:

“Điều 23. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo

1. Thực hiện quy định về phê duyệt mẫu phương tiện đo tại Chương II và Chương III của Thông tư này khi sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo.

2. Sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo theo mẫu đã được phê duyệt.

3. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống sự can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo trong quá trình sử dụng.

4. Thực hiện việc kiểm định ban đầu đối với phương tiện đo theo quy định tại Chương IV của Thông tư này.

5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Định kỳ hằng năm trước ngày 31 tháng 3 hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý lập báo cáo hoạt động tình hình sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo gửi về Tổng cục.”

– Theo đó, tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN nêu trên quy định:

“4. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo được phê duyệt mẫu phải có biện pháp bảo đảm phương tiện đo được sản xuất hoặc nhập khẩu phù hợp với mẫu đã phê duyệt.”

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các quy định dẫn trên để thực hiện. Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương để được hỗ trợ.

(Sưu tầm)