(Tư vấn hải quan) Hướng dẫn mã HS mặt hàng nắp động cơ của xe đạp điện

701

Hỏi: Bên công ty chúng tôi dự kiến nhập mặt hàng: vành nhôm và nắp động cơ (nắp Moay ơ) của xe đạp điện (không bao gồm các chi tiết bên trong của động cơ). Hiện tại chúng tôi tra mã HS cho mặt hàng như sau:

1/. Vành xe mã HS 8714 92 90 00

2/. Moay ơ mã HS 8714 93 90 00

Tuy nhiên cổng từ chúng tôi không tìm được tên hàng đích danh để áp mã cho chính xác, kính mong Quý hải quan giúp chúng tôi xác định mã HS đúng của cổng từ để có thể xác định được thuế và tiến hành nhập hàng.

Mã HS mặt hàng nắp động cơ của xe đạp điện

Trả lời: Theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm mô tả hàng hóa và mã số của mặt hàng gồm 8 chữ số, không phải 10 chữ số như bạn đọc nêu.

Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Với mặt hàng “vành xe đạp điện”, bạn đọc dự kiến áp mã HS 8714.92.90. Theo mô tả thì mã HS 8714.92.90 là vành bánh xe và nan hoa, không dùng cho xe đạp được thiết kế dành cho trẻ em. Mặt khác, mặt hàng này thuộc phân nhóm Loại khác của nhóm “Bộ phận và phụ kiện của xe thuộc các nhóm từ 87.11 đến 87.13”, không phải của mô tô (kể cả xe đạp máy). Nếu mặt hàng bạn đọc nhập khẩu phù hợp với mô tả trên thì xếp vào mã HS 8714.92.90 là hợp lý.

Với mặt hàng “nắp động cơ”, bạn đọc dự kiến áp mã HS 8714.93.90. Theo mô tả thì mã HS 8714.93.90 là Moayơ, trừ phanh chân, phanh moayơ và líp xe loại khác, không dùng cho xe thuộc phân nhóm 8712.00.20. Do bạn đọc không cung cấp đủ thông tin chi tiết về mặt hàng nên chúng tôi không đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, nếu mặt hàng bạn đọc nhập khẩu không phải là moayơ, phanh moayơ và líp xe thì xếp vào mã HS này là không hợp lý. Bạn đọc có thể tham khảo thêm các mặt hàng trong phân nhóm 8714.99 “Loại khác”. Cụ thể mô tả mã HS 8714.99.91 có nêu “phụ kiện khác” hoặc mô tả mã HS 8714.99.92 có nêu “bộ phận khác”. Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế mặt hàng để áp mã HS cho phù hợp.

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn ./.

(Sưu tầm)