(Tư vấn hải quan) Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ô tô cổ

191

Hỏi: Hiện chúng tôi đang có khách hàng có nhu cầu nhập 1 chiếc xe Ferrari đời 1964 về Việt Nam từ Nhật Bản không vì mục địch thương mại. Kính nhờ quý cơ quan tư vấn dùm thủ tục nhập khẩu chiếc xe nói trên!

Rất mong nhận được sự hồi âm sớm.

Thủ tục nhập xe ô tô cổ

Trả lời:

Chiếc xe Ông (Bà) đề cập không được nhập khẩu vào Việt Nam.

Căn cứ pháp lý:

* Mục a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài: “Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.”

* Điểm 4, 5 Điều 6 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài:

– Ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hoá, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng) được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu…

Ông (Bà) có thể tham khảo các văn bản nêu trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với đơn vị Hải quan địa phương để được hỗ trợ.

(Sưu tầm)