(Tư vấn hải quan) Mức thuế khi nhập bộ phận máy phát điện gió?

216

Hỏi: Tôi muốn nhập một máy phát điện gió(phong điện) về Việt Nam , có giá trị khoãng 200 triệu VND ,vậy tôi phải đóng bao nhiêu tiền thuế.Vui lòng trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi .Với mặt hàng này tôi có được miễn giảm thuế gì không?

Mức thuế khi nhập bộ phận máy phát điện gió?

Trả lời:

Khi nhập khẩu mặt hàng này, bạn đọc phải nộp lệ phí làm thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Muốn xác định được số thuế phải nộp khi nhập khẩu mặt hàng này, trước hết phải xác định được thuế suất thuế nhập khẩu và thuế suất thuế giá trị gia tăng của nó. Để xác định được thuế suất của mặt hàng, trước hết phải xác định được mã HS chi tiết nó.

Về mã HS: Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất và thành phần cấu tạo của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Bạn đọc chỉ nêu tên mặt hàng là túi lọc bụi si lô, không nêu rõ tính chất cấu tạo. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đưa ra câu trả lời cụ thể.

Theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, thì:

Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện) thuộc nhóm 85.01 Chương 85.

Do bạn đọc không nêu rõ tính chất cấu tạo, công suất của máy phát điện, nên chúng tôi không đủ cơ sở để xác định mã HS chi tiết cho mặt hàng máy phát điện của bạn.

Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Về lệ phí khi làm thủ tục hải quan: theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan thì mức thu lệ phí làm thủ tục hải quan là 20.000 đồng/ Tờ khai.

Về thuế nhập khẩu:

+ Thuế suất thuế nhập khẩu:

– Thực hiện theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính (áp dụng đối với những tờ khai mở trong năm 2012);

– Từ ngày 01/01/2013, thực hiện theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

+ Khi đã xác định được thuế suất của mặt hàng, bạn sẽ xác định được số thuế nhập khẩu phải nộp theo công thức:

Số thuế nhập khẩu phải nộp = Thuế suất x Tổng trị giá mặt hàng (tính theo Việt Nam đồng).

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Về thuế suất: Theo Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng thuộc nhóm 85.01 là 10%;

+ Số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT = (Tổng trị giá mặt hàng + Thuế nhập khẩu) x Thuế suất.

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT (VĂN BẢN MỚI) trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn

(Sưu tầm)