Tư vấn hải quan: Nhập khẩu máy tính xách tay chi tiết

701

Hỏi:

Kính gửi Ban hỗ trợ tư vấn,

Xin hỏi công ty tôi nhập khẩu máy tính xách tay (Laptop) về kinh doanh, có yêu cầu phải xuất trình với Cơ quan Hải quan Giấy tiếp nhận công bố Hợp quy sản phẩm trên không ạ?

Cám ơn ban tư vấn!

Nhập khẩu máy tính xách tay

Nội dung trả lời:

Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

1/ Về chính sách mặt hàng

Căn cứ Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng” thì mặt hàng có mã HS 8471.30.20 “Máy tính xách tay, kể cả notebook, subnotebook, tablet PC” đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Nếu hàng hóa công ty bạn nhập khẩu là máy tính xách tay mới 100% thì được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

2/ Về thủ tục quản lý chuyên ngành

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì “Máy tính xách tay mới 100%” không phải xin giấy phép nhập khẩu.

– Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”:

+ Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thì máy tính xách tay phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu:

“Điều 1. Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu
… 2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay.”

+ Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đối với máy tính xách tay được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Điều 2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng

… 2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại
a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với tủ giữ lạnh thương mại;
b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in;
c) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy tính xách tay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019;
d) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với máy tính xách tay từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.”

+ Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Điều 3. Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

… 4. Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay: Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.”

– Căn cứ Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông” thì “Máy tính xách tay (Laptop and portable computer)” thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng là TCVN 7189:2009.

– Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông” và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Chương 1 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông” thì:

“Điều 6. Các Danh mục sản phẩm và hình thức quản lý

… 3. Đối với “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy”, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm thuộc danh mục này, trừ các trường hợp quy định tại Điều 8 của Thông tư này, phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Chương III và sử dụng dấu hợp quy theo quy định tại Chương IV của Thông tư này.”

3/ Về thủ tục hải quan

Bạn đọc tham khảo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Bạn đọc có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng!

Kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy máy tính xách tay

Hỏi:

Công ty định nhập khẩu lô hàng 10 máy tính xách tay về sử dụng nội bộ công ty, chúng tôi có phải tiến hành kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT (08/05/2018) và công văn 2305_BTTTT-CVT (17/07/2018) hay không?

Trả lời:

Mặt hàng máy tính xách tay mới 100% không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu nhưng để nhập khẩu mặt hàng máy tính xách tay Công ty cần tham khảo các quy định sau đây:

– Căn cứ điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3. Bổ sung Điểm c Khoản 1; sửa đổi Khoản 2 Điều 7 và bổ sung Khoản 2a, Khoản 2b, Khoản 2c, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 7 như sau:

7. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu:

…p) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật”

– Căn cứ Phụ lục II Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ Thông tin và truyền thông). Theo đó, việc nhập khẩu máy tính xách tay thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông và bắt buộc phải công bố hợp quy.

– Căn cứ Điều 3 Điều 8 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông quy định:

“Điều 3. Tính chất hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy

Chứng nhận và công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành trước khi lưu thông trên thị trường.

Điều 8. Các trường hợp không phải công bố hợp quy

Sản phẩm thuộc các Danh mục nêu tại khoản 2 và 3 Điều 6 của Thông tư này nhưng không phải công bố hợp quy trong các trường hợp sau:

1. Các trường hợp không phải chứng nhận hợp quy quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

2. Sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để chính tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm đó sử dụng.”

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp Công ty nhập khẩu để sử dụng tiêu dùng trong nội bộ không phải công bố hợp quy.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.