(Tư vấn hải quan) Thủ tục kiểm tra chất lượng nhập khẩu tủ lạnh công nghiệp

391

Hỏi: Kính gửi Cơ quan Hải quan,

HIện nay công ty chúng tôi muốn nhập khẩu sản phẩm Tủ Lạnh công nghiệp. Theo quyết định 1171 của Bộ KHCN thì mặt hàng này nằm trong danh mục phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Tuy nhiên, tôi có nhìn thấy trong danh mục này có qui định là hiệu lực thi hành sẽ vào 1/1/2016, không biết có đúng là đến 1/1/2016 mới thực hiện việc kiểm tra chất lượng mặt hàng này hay không?

Và nếu đến khi phải làm kiểm tra chất lượng thì tôi phải làm những thủ tục gì?

Tôi muốn hỏi thêm là mặt hàng Tủ Lạnh công nghiệp này có phải dán nhãn năng lượng hay không?

Xin chân thành cám ơn.

Hỏi về thủ tục kiểm tra chất lượng nhập khẩu tủ lạnh công nghiệp

Trả lời:

* Về kiểm tra chất lượng nhập khẩu:

Theo quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, thì đối với thiết bị điện là tủ lạnh, tủ đá, từ ngày 1/1/2016 thực hiện áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN theo Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN.

Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng này là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố. Bạn có thể liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, đối với việc nhập khẩu tủ lạnh, theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/08/2011 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử như sau:

“1. Đảm bảo các sản phẩm điện, điện tử được sản xuất hoặc nhập khẩu có hàm lượng các hóa chất độc hại không vượt quá giới hạn được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử công bố thông tin chung theo hướng: các sản phẩm điện, điện tử do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu đã tuân thủ quy định của Thông tư này về giới hạn hàm lượng cho phép của các chất độc hại. Việc công bố thông tin thực hiện theo một trong các hình thức sau:

a) Đăng tải trên Website của tổ chức, cá nhân;

b) Thông tin trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, có thể dưới dạng sách hướng dẫn sử dụng hoặc giấy tờ hướng dẫn đi kèm sản phẩm;

c) Thông tin ở dạng điện tử (đĩa CD, …);

d) In trực tiếp lên sản phẩm hoặc bao bì.

3. Trong mọi trường hợp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin công bố quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Xây dựng và lưu trữ hồ sơ quản lý hàm lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Hồ sơ quản lý bao gồm: Danh mục các loại nguyên liệu đầu vào; phiếu kiểm định chất lượng nguyên liệu, linh kiện đầu vào; quy trình quản lý hàm lượng hóa chất độc hại.”

– Tại Phụ lục 2 Danh mục các sản phẩm điện, điện tử phải đảm bảo hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT nêu trên, mặt hàng tủ lạnh khi nhập khẩu phải thực hiện công bố thông tin chung về giới hạn hàm lượng cho phép của các chất độc hại trên sản phẩm. Đồng thời, tủ lạnh nhập khẩu phải có hàm lượng các hóa chất độc hại không được vượt quá giới hạn quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

* Về thực hiện dán nhãn năng lượng:

Quyết định số51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện” quy định:

“Điều 1. Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại.

Điều 2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng

2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:

a) Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với nhóm thiết bị này;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc đối với tủ giữ lạnh thương mại…”

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn .

(Sưu tầm)