(Tư vấn hải quan) Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh và máy giặt từ Trung Quốc

268

Hỏi: Bên em đang có nhu cầu nhập khẩu máy giặttủ lạnh gia dụng từ 1 nhà sản xuất Trung Quốc. Anh/Chị cho em hỏi quy trình để làm thủ tục nhập khẩu hàng này như thế nào (về giấy phép, giấy tờ,…)

Em có thể tham khảo từ các văn bản pháp luật nào.

Rất mong được anh/chị giúp đỡ.

Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh và máy giặt từ Trung Quốc

Trả lời:

Khi nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành.

Cụ thể:

1/ Thủ tục hải quan:

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2/ Thủ tục theo quản lý chuyên ngành:

– Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10/08/2011 của Bộ Công thương Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử như sau:

“1. Đảm bảo các sản phẩm điện, điện tử được sản xuất hoặc nhập khẩu có hàm lượng các hóa chất độc hại không vượt quá giới hạn được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử công bố thông tin chung theo hướng: các sản phẩm điện, điện tử do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu đã tuân thủ quy định của Thông tư này về giới hạn hàm lượng cho phép của các chất độc hại. Việc công bố thông tin thực hiện theo một trong các hình thức sau:

a) Đăng tải trên Website của tổ chức, cá nhân;

b) Thông tin trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, có thể dưới dạng sách hướng dẫn sử dụng hoặc giấy tờ hướng dẫn đi kèm sản phẩm;

c) Thông tin ở dạng điện tử (đĩa CD, …);

d) In trực tiếp lên sản phẩm hoặc bao bì.

3. Trong mọi trường hợp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin công bố quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Xây dựng và lưu trữ hồ sơ quản lý hàm lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Hồ sơ quản lý bao gồm: Danh mục các loại nguyên liệu đầu vào; phiếu kiểm định chất lượng nguyên liệu, linh kiện đầu vào; quy trình quản lý hàm lượng hóa chất độc hại.”

– Tại Phụ lục 2 Danh mục các sản phẩm điện, điện tử phải đảm bảo hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại ban hành kèm theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT nêu trên, mặt hàng tủ lạnh, máy giặt khi nhập khẩu phải thực hiện công bố thông tin chung về giới hạn hàm lượng cho phép của các chất độc hại trên sản phẩm. Đồng thời, tủ lạnh, máy giặt nhập khẩu phải có hàm lượng các hóa chất độc hại không được vượt quá giới hạn quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương để được hỗ trợ.

(Sưu tầm)