(Tư vấn hải quan) Thủ tục và mức thuế khi nhập khẩu mặt hàng xe đạp điện

265
Hỏi: Kính gửi ban tư vấn hỗ trợ!Công ty chúng tôi hiện tại có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng xe đạp điện.
Vậy chúng tôi muốn hỏi là mặt hàng xe đạp điện khi nhập khẩu về có cần xin giấy phép nhập khẩu hay đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định hay không.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn!

Thủ tục và mức thuế khi nhập khẩu mặt hàng xe đạp điện

Trả lời:
Do Doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin sau:Xe đạp điện – thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao Thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011. 
– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT nêu trên: “hàng hóa trước khi đưa ra thị trường, hoặc đưa vào khai thác, sử dụng phải được chứng nhận công bố hoặc thử nghiệm, nghiệm thu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc quy định về quản lý chất lượng tương ứng do Bộ Giao thông vận tải ban hành”.

<

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ngày 01/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện”. Trong đó quy định công suất động cơ điện của xe phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật và không được lớn hơn 250W.
Do vậy, khi nhập khẩu xe đạp điện, ngoài các quy định của cơ quan hải quan, doanh nghiệp cần đáp ứng các quy định chuyên ngành của Bộ Bộ Giao thông vận tải.Doanh nghiệp có thể tham khảo Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hải quan Ban hành tại Quyết định số 1842/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản trên tại mục THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan địa chỉ www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương để được hỗ trợ.