Hỏi: Công ty chúng tôi đang chuẩn bị giấy tờ, thủ tục xuất khẩu máy phát điện, xe cứu hỏa sang Lào. Vậy chúng tôi cần xin giấy phép xuất khẩu không? Cần làm thủ tục gì, tại cơ quan nào để có thể xuất khẩu mặt hàng trên?
Xin cảm ơn!

Thủ tục xuất khẩu máy phát điện, xe cứu hỏa

Trả lời: 
Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, mặt hàng máy phát điện, ô tô không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu và danh mục hàng hóa xuất khẩu có giấy phép, do đó doanh nghiệp khi xuất khẩu không phải xin giấy phép xuất khẩu.
Về thủ tục hải quan: Bạn đọc tham khảo quy định về thủ tục, hồ sơ xuất khẩu tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Đối với hàng xuất khẩu, tùy thuộc yêu cầu của nước nhập khẩu mà bạn đọc cần cung cấp thêm chứng từ phù hợp. Bạn có thể liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) để được hướng dẫn cụ thể.

<

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
(Sưu tầm)