(Tư vấn hải quan) Thuế nhập khẩu & VAT cho camera từ Trung quốc

433

Hỏi: Tôi dự định mua online 10 chiếc camera Vstarcam t6836 IP từ Trung quốc. Tôi muốn biết thuế nhập khẩu và thuế VAT cho mặt hàng này như thế nào.
Link sản phẩm

Xin cám ơn!

Thuế nhập khẩu & VAT cho camera Vstarcam t6836 IP từ Trung Quốc

Trả lời:

Để biết được thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng, trước hết bạn đọc phải xác định được mã HS của mặt hàng đó. Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Với mặt hàng “camera”, bạn đọc có thể tham khảo mặt hàng thuộc phân nhóm 8525.80Camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Bạn đọc có thể tham khảo thuế suất thuế nhập khẩu của nhóm hàng trên tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì mặt hàng thuộc phân nhóm nêu trên có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan, để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn .

(Sưu tầm)