(Tư vấn hải quan) Thuế suất nhập khẩu máy phát điện Biogas từ Trung Quốc – công suất từ 20 – 500kW

303
Hỏi: Kính gởi quý cơ quan, xin quý cơ quan tư vấn cho tôi về thuế nhập khẩu máy phát điện chạy bằng biogas (khí sinh học) từ Trung Quốc, công suất 20 – 500kW. Xin chân thành cảm ơn.

Thuế suất nhập khẩu máy phát điện Biogas từ Trung Quốc, công suất từ 20 – 500k

Trả lời: 
Để xác định mã HS và mức thuế suất nhập khẩu theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa nhập khẩu. 
Đề nghị bạn tham khảo mã 85.01: Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014 (ban hành kèm theo Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

<

Nếu còn chưa rõ, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn ./.
(Sưu tầm)