(Tư vấn hải quan) Thuế suất thuế GTGT nhập khẩu mặt hàng Máy Bơm Nước

568

Hỏi: Công ty chúng tôi có làm thủ tục nhập khẩu Máy bơm nước công suất trên 10m3/h. Theo Thông tư 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 của Bộ Tài chính mới ban hành, tại Điều 1, Mục 4 có quy định: Đối với nhóm 84.13, Máy bơm nước có công suất trên 10m3/h được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT. Thế nhưng khi Công ty chúng tôi làm thủ nhập khẩu mặt hàng này thì Hải quan Cảng Sài Gòn không chấp nhận áp thuế GTGT là 5% với lý do là theo Danh mục kèm theo Thông tư 91 thì mặt hàng máy bơm nước có mã HS là 8413702920 không được đánh dấu “x”.

Kính đề nghị Tổng cục Hải quan cho chúng tôi biết Hải quan Cảng Sài Gòn trả lời chúng tôi như vậy có đúng quy định không?

Trân trọng!

Thuế suất thuế GTGT mặt hàng Máy bơm nước

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 thì máy bơm nước có công suất từ 10m3/h trở lên được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Do đó mặt hàng máy bơm nước có công suất không quá 8000m3/h có mã hàng là 8413702920 được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Chi nhánh có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại mục THƯ VIỆN VĂN BẢN trên Website Hải quan theo địa chỉ: www.customs.gov.vn.

(Sưu tầm)