(Tư vấn thủ tục hải quan) Thuế nhập khẩu sản phẩm SIM thẻ điện thoại

1053

Hỏi: Gửi Hải Quan VN,

Đối tác của chúng tôi là đại lý du lịch tại Việt Nam – dự định nhập và phân phối sản phẩm SIM thẻ điện thoại trả trước cho khách du lịch Việt Nam tới châu Âu.

Mỗi lần nhập khẩu, đối tác sẽ nhập khoảng 100 SIM thẻ điện thoại.

Thắc mắc của tôi là:

– SIM thẻ điện thoại có mã HS như nào?

– Thuế nhập khẩu là bao nhiêu %?

Thuế nhập khẩu với sản phẩm SIM thẻ điện thoại

Trả lời:

Để xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Căn cứ:

– Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;

– Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Đối với mặt hàng sim thẻ điện thoại bạn đọc có thể tham khảo nhóm 85.17 “Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.” hoặc nhóm 85.23 “Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn (các thiết bị bán dẫn không mất dữ liệu khi không có nguồn điện cung cấp), “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu giữ thông tin khác để ghi âm hoặc ghi các hiện tượng khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất ghi đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37”.

Do không có đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời cụ thể mã HS. Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà mình nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chú giải chi tiết dẫn trên để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, để xác định chính xác mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Trên cơ sở mã HS bạn đọc tra cứu mức thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi , Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin các văn bản tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được giải đáp cụ thể.

(Sưu tầm)