Tư vấn thủ tục mua xe máy từ Thái Lan về Việt Nam sử dụng mục đích cá nhân

629

Hỏi: tôi hiện tại có nhu cầu mua 1 xe máy phân khối 125 từ Thái Lan về việc Việt Nam sử đụng cá nhân . Xin hỏi thủ tục như thế nào và tôi cần phải đóng những loại thuế nào. Xin cảm ơn !

Mua xe máy từ Thái Lan về Việt Nam sử dụng mục đích cá nhân

Trả lời: Về thủ tục hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Về chính sách mặt hàng:

– Trường hợp xe máy cũ: Xe máy cũ thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu theo phụ lục số 01 ban hành kèm Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Về thuế, Bạn sẽ phải nộp các loại: thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT như sau:

1. Thuế NK:

– Trường hợp xe ôtô/xe máy là hàng mới: Bạn phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

2. Thuế TTĐB: Đề nghị bạn đọc tham khảo Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn để thực hiện

3. Thuế GTGT: mức thuế giá trị gia tăng là 10% (theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam).

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

(Sưu tầm)