Tư vấn thủ tục nhập khẩu chai, lọ dùng chứa đựng mỹ phẩm

588

Câu hỏi:

Kính chào quý cục!

Công ty chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu lô hàng bao bì nhập từ Trung Quốc mặt hàng như sau:

Chai, lọ nhựa rỗng dùng để chứa đựng mỹ phẩm, có in sẵn thông tin tên thương hiệu, tên sản phẩm, và công dụng sản phẩm. Mỹ phẩm được sản xuất trong nước, đã làm công bố mỹ phẩm.

Chúng tôi có bộ chứng từ nhập khẩu đầy đủ (Hợp đồng/Invoice/Packing/CO form E) và Bản Công bố mỹ phẩm của sản phẩm mỹ phẩm được chứa đựng trong chai, lọ mà chúng tôi nhập khẩu do nhà máy sản xuất sản phẩm này cung cấp, kèm hợp đồng mua bán chai lọ 2 bên.

Vậy hồ sơ chúng tôi chuẩn bị trên đã đủ hay cần bổ sung gì khác? Thủ tục nhập khẩu với mặt hàng này chúng tôi còn thiếu sót gì không? Mong Quý Cục hướng dẫn.

Kính nhờ Quý Cục giải đáp giúp chúng tôi!

Chúng tôi xin cảm ơn.

Thủ tục nhập khẩu chai, lọ dùng chứa đựng mỹ phẩm

Trả lời:

Do nội dung đề nghị của Công ty chưa nêu cụ thể mặt hàng nhập khẩu là bao bì mới hay đã qua sử dụng nên Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu đối với mặt hàng bao bì (chai lọ nhựa rỗng), chưa qua sử dụng để chứa đựng mỹ phẩm, Công ty căn cứ theo quy định hiện hành tại các văn bản sau:

  1. Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm (nội dung ghi nhãn được quy định tại Chương V của Thông tư).
  2. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
  3. Hồ sơ thủ tục hải quan khi nhập khẩu thực hiện theo khoản 2 điều 16Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

Trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục nơi đăng ký thủ tục hải quan để được hướng dẫn chi tiết.