Tuyển tập “Thơ Xuân Cửu Long” – Phần 2

43
HÀNH KHẤT CHÚC XUÂN
Trời xanh đôi én xướng xuân ca
Vườn xanh hoa nở khúc xuân hòa
Lang thang tửu điếm ta cung chúc
Cao nhân Lục phái khúc hoan ca.
Xuân sang cung chúc Võ Đang sơn
Kỳ hoa, dị thảo, vạn điệp vờn
Chân nhân chưởng phái thiên niên thọ
Đạo gia đệ tử ngày nhiều hơn.
Cái ta cũng chúc chị Bí Cung
Đẹp càng thêm đẹp, hoa thẹn thùng.
Hào kiệt tứ hải ôm mộng tưởng
Một lần chung bước dạo mộng cung.
Tung Sơn ta chúc các Phật gia
Trụ trì sống khỏe, chẳng biết già
Bổn tự quanh năm nghi ngút khói
Kim bảo cúng dường tràn cả ra.
Xuân qua ta cũng chúc các Ma
Sang năm bớt nóng, tính ôn hòa
Mặt mày giãn ra, trông thật trẻ
Mọi người yêu mến, thoát kiếp Ma.
Rừng xanh ta viếng Lục Lâm Minh
Thêm năm, thêm võ, thêm lực kình
Hổ, báo mà gặp là co rúm
Heo, thỏ trong vườn đẻ thật kinh.
Trung Nguyên về đến chúc Lãng nhân
Sang năm sức khỏe thêm trăm phần
Cửu Long mau có thêm phái mới
Cuộc đời nhanh thoát kiếp lãng nhân.
Lục phái cái ta chúc hết rồi
Nhanh về quê mẹ đón Tết thôi
Thiên Tân, ngồi đó ta kính chúc
Tân niên thái bình, tửu thiên bôi.
(Sưu tầm)