(Vấn đề nóng) Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn

180
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 597/TTg-NN ngày 28/4/2017 về giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi, Bộ Công Thương vừa có công văn số 3824/BCT-XNK ngày 03/5/2017 về biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn.

Thực trạng chăn nuôi lợn hiện nay

Trong những năm vừa qua, ngành chăn nuôi của nước ta đã phát triển nhanh, đáp ứng đủ nhu cầu sản phẩm thịt trong nước và từng bước vươn ra xuất khẩu với sản phẩm đa dạng hơn, chất lượng ngày càng cao, giá thành ngày càng hạ; ngành chăn nuôi đã có đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay, ngành chăn nuôi lợn phát triển quá nóng dẫn đến cung vượt cầu quá lớn, giá thịt lợn giảm sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi, nhất là các hộ nông dân nghèo, các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.
Để tháo gỡ những khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, ổn định phát triển, để sản phẩm chăn nuôi đủ sức cạnh tranh cả ở thị trường trong nước và quốc tế, cả về chất lượng, an toàn thực phẩm và giá cả yêu cầu phải có các giải pháp cả trước mắt và lâu dài.

Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn

Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công thương chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn…
Do vậy, Bộ Công Thương đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện một số biện pháp sau:
Một là, chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn, kể cả việc tăng thêm thời gian làm thủ tục cho thịt lợn xuất khẩu.
Chỉ cho phép tái xuất thịt lợn và phụ phẩm thịt lợn đông lạnh sau khi đã xuất khẩu các lô hàng lợn, thịt lợn trong nước đang chờ thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn.
Đồng thời bố trí các địa điểm tập kết hàng hóa hoặc kho bãi tại cửa khẩu bảo đảm việc bảo quản lợn, thịt lợn đang chờ xuất khẩu.

<

Hai là, thông báo tới các doanh nghiệp được lựa chọn tái xuất thịt lợn, phụ phẩm thịt lợn đông lạnh qua địa bàn tỉnh để chủ động điều tiết lượng hàng tạm nhập tái xuất…
Ba là, chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh theo dõi sát tình hình tạm nhập tái xuất thịt lợn, phụ phẩm thịt lợn đông lạnh bảo đảm quản lý chặt chẽ, không để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại.
Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng chức năng và lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát tạm nhập tái xuất thịt lợn, phụ phẩm thịt lợn đông lạnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
(Sưu tầm)