Ôtô của người Việt định cư ở nước ngoài là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề mang về nước làm việc sẽ được miễn mọi loại thuế. 
Đây là một phần nội dung trong quyết định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Việt kiều hồi hương sẽ được miễn thuế nhập khẩu xe ô tô ?
Theo quy định, ôtô, mô-tô đã qua sử dụng của Việt kiều hồi hương đã được đăng ký thường trú tại Việt Nam và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật nhập khẩu sẽ được miễn thuế nhập khẩu một ôtô, một mô-tô. Tuy nhiên, chủ xe vẫn phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.
Với ôtô của Việt kiều là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ một năm trở lên theo lời mời của các cơ quan nhà nước nhập khẩu về Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cho một ôtô.

<

Khi kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam, chủ xe phải tái xuất. Nếu muốn chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, thì phải nộp thuế và thực hiện theo quy định của pháp luật đối với ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng. Trong trường hợp muốn gửi lại ôtô để sử dụng trong đợt làm việc tiếp theo, chủ xe phải có giấy xác nhận của cơ quan nhà nước đã mời về nước làm việc.
(Sưu tầm)
0 0 vote
Article Rating