(VLTK 1 mobile) Hướng dẫn điêu khắc trang bị

644

Tiếp tục phát triển nhiều nội dung mới, giúp những cao thủ trên giang hồ có thêm nhiều lựa chọn trong việc tăng cường sức mạnh cho nhân vật của mình, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile sẽ ra mắt hệ thống Điêu Khắc trang bị với nội dung thú vị như sau:

Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 29/07/2021.

Điều kiện 1: Máy chủ đã mở giới hạn Lv 119 trở lên.

Điều kiện 2: Nhân vật Lv 100 trở lên sẽ mở ra giao diện Điêu Khắc.

Điều kiện 3:Trang bị bậc 6 trở lên mới có thể tiến hành Điêu Khắc.

Điêu khắc cần tiêu hao vật phẩm Huyền Thiết, Nguyệt Thạch trong hành trang.

Huyền Thiết có thể nhận được từ hoạt động ngày, rương Tống Kim (nhân vật Lv 100 trở lên) hoặc mua trực tiếp trên Kỳ Trân Các với giá 30 KNB. Dùng Huyền Thiết điêu khắc sẽ lưu giữ kết quả mới nhất.

Nguyệt Thạch có thể mua tại Kỳ Trân Các với giá gốc 20 Ngân Phiếu. Hàng tuần sẽ có bán với giá ưu đãi chỉ 12 Ngân Phiếu với số lượng nhất định. Nếu dùng Nguyệt Thạch điêu khắc trang bị sẽ lưu giữ kết quả cao nhất (kết quả điêu khắc mới nếu thấp hơn giá trị cũ thì giá trị cũ sẽ được bảo lưu).

Huyền Thiết, Nguyệt Thạch có thể xếp chồng, không thể giao dịch, thu hồi.

Từ trang bị bậc 6 trở lên, mỗi bậc sẽ có thêm 2 dòng hoa văn để điêu khắc.

Bậc trang bị càng cao, số dòng hoa văn sẽ càng nhiều (bậc 7 – 4 dòng, bậc 8 – 6 dòng…).

Người chơi có thể tùy ý chọn dùng Huyền Thiết hoặc Nguyệt Thạch để điêu khắc.

Dòng hoa văn trang bị chưa điêu khắc mặc định là 0%, tối đa là 5%.

Tổng giá trị điêu khắc hoa văn của trang bị sẽ tăng chỉ số thuộc tính phụ tương ứng của trang bị đó. Ví dụ: trang bị Áo bậc 6 có 2 dòng hoa văn tăng tổng cộng 3%, thuộc tính phụ của trang bị sẽ được tăng 3% mỗi loại.

Điêu khắc sẽ được tính theo vị trí trang bị (tương tự cường hóa, khí hồn), khi thay trang bị khác sẽ vẫn nhận được thuộc tính điêu khắc tương ứng.

Trường hợp đã điêu khắc nhưng sử dụng trang bị bậc thấp hơn sẽ không nhận được toàn bộ thuộc tính tăng thêm.

Ví dụ: Đã khắc hoa văn 4 dòng nhưng sử dụng trang bị bậc 6 (bậc 6 chỉ hỗ trợ 2 dòng hoa văn) sẽ chỉ nhận được thuộc tính của 2 dòng đầu tiên.

Mỗi trang bị sẽ có mốc điêu khắc riêng, khi độ điêu khắc của trang bị đạt mốc sẽ được kích hoạt thêm hiệu quả phụ trợ.