(VLTK 1 mobile) Hướng dẫn khiếu chiến bản lĩnh Anh Hùng Tháp

995

Hành tẩu giang hồ, cao thủ nào cũng mong muốn được thể hiện bản lĩnh, chinh phục những thử thách kịch tính đa dạng. Lần này, Anh Hùng Tháp sẽ khai mở, quy tụ những cửa ải khắc nghiệt nhất, đón chờ cao thủ đến thử sức.

Thông tin chung về Anh Hùng Tháp

Hình thức tham gia: Cá nhân.

Điều kiện: Nhân vật Lv60 trở lên. Máy chủ mở từ 25 ngày trở lên.

Thời gian hoạt động: Cả ngày.

Giới hạn: Khiêu chiến 5 lần/tuần.

Phần thưởng: Trang bị Tuyệt, các loại vật phẩm, KNB, Bạc…

Anh Hùng Tháp VLTK 1 mobile

Nội dung hoạt động Anh Hùng Tháp

Người chơi đạt cấp 60 trở lên mỗi tuần có thể khiêu chiến Anh Hùng Tháp.

Khiêu chiến bắt đầu từ tầng 1, vượt qua thành công sẽ mở tầng tiếp theo.

Tối đa hiện tại mở đến tầng 30.

Mỗi lần bắt đầu khiêu chiến, sẽ mở 1 loại thử thách ngẫu nhiên.

Số tầng càng cao, độ khó càng lớn.

Trong cùng một tuần, khi vào Anh Hùng Tháp lần sau sẽ có thể bắt đầu tiếp tiến độ của lần trước đó.

Tiến độ Anh Hùng Tháp được tái lặp vào Thứ Hai hàng tuần, khi đó, tất cả người chơi đều sẽ phải khiêu chiến lại từ đầu.

Khiêu chiến thất bại sẽ trừ 1 lượt khiêu chiến. Sau khi thất bại, có thể chọn khiêu chiến tại tầng đó (nếu còn lượt khiêu chiến) hoặc rời hoạt động.

Thoát giữa chừng khi đang khiêu chiến sẽ bị trừ 1 lượt.

Mỗi tuần có 5 lượt khiêu chiến, hết lượt sẽ không thể vào hoạt động.

Có thể vào Kỳ Trân Các mua Khiêu Chiến Lệnh để tăng lượt khiêu chiến.

Phần thưởng hoạt động

Khiêu chiến thành công mỗi tầng đều có phần thưởng.

Tầng 5, 10, 15, 20, 25, 30 sẽ có thưởng phong phú hơn.Mỗi tuần sẽ xếp hạng môn phái theo số tầng đã vượt (số tầng bằng nhau sẽ sắp xếp theo thời gian hoàn thành). Top đầu sẽ được nhận thêm thưởng Hạng.