(VLTK 1 mobile) Khám phá Bí kíp thần và ghép yếu quyết

1907

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Thời thế thay đổi, các tuyệt học võ công vốn đã thất truyền từ lâu bỗng nhiên được khai phá. Tương truyền ai nắm giữ sẽ sở hữu võ công cái thế, vang danh thiên hạ.

Bí kíp Thần (Hoàng Kim)

Yêu cầu: máy chủ đã mở giới hạn cấp 159 trở lên.

Nguồn nhận: Mảnh Bí Kíp chỉ có nguồn ra từ Đấu Giá Bang của tính năng Công Thành Chiến, Ác Lang Cốc và Chiến Long Động.

Cách sở hữu: Dùng 10 Mảnh Bí Kíp – Thần ghép lại sẽ kích hoạt 1 Quyển Bí Kíp Thần Cấp ngẫu nhiên.

Có thể mua Mảnh Bí Kíp – Thần từ Đấu Giá Bang. Dùng 10 mảnh để ghép 1 bí kíp Hoàng Kim SSS.

Mảnh Bí Kíp – Thần có thể xếp chồng, không thể giao dịch.

Lưu ý:

Bí kíp Thần không thể tìm lại từ Tàng Kinh Các bằng Lĩnh Ngộ Đơn.

Bí kíp Thần không thể quay ra từ Té Núi Tìm Bí Kíp.

Ghép & Luyện Yếu Quyết

Yêu cầu: Máy chủ đã mở giới hạn cấp 159 trở lên.

Ghép Yếu Quyết:

Cách ghép: Dùng 2 yếu quyết cùng phẩm chất làm nguyên liệu sẽ có tỉ lệ nhận được 1 yếu quyết phẩm chất cao hơn (ngẫu nhiên ngũ hành).

Thất bại sẽ bị mất 1 nguyên liệu.

Yếu quyết có thể làm nguyên liệu: Trắng – Xanh – Lam – Tím – Cam.

Tỉ lệ thành công và Bạc tiêu phí sẽ tăng dần theo phẩm chất Nguyên Liệu.

Tẩy Yếu Quyết:

Vào hành trang chọn mục Bí Kíp, tiếp theo chọn yếu quyết bất kỳ có phẩm chất Tím trở lên sẽ xuất hiện dòng chọn Luyện Yếu Quyết.

Khi chọn Luyện lại Yếu Quyết sẽ yêu cầu tiêu hao Lĩnh Ngộ Đơn.

Phẩm chất yếu quyết có thể tẩy: Tím – Cam – Vàng.

Phẩm chất yếu quyết muốn tẩy càng cao, số lượng Lĩnh Ngộ Đơn yêu cầu càng nhiều.

Yếu Quyết sau khi tẩy luyện sẽ có cùng phẩm chất, ngẫu nhiên loại & ngũ hành.

(Tổng hợp)