VLTK 1 mobile: Tìm hiểu Loạn chiến Cửu Châu Cốc

641

Loạn đấu trường sinh tồn cân não, chạy bo đỉnh cao, ai ai cũng là kẻ địch nguy hiểm khó đoán. Hãy mưu trí tìm kiếm trang bị, săn Boss đoạt kỳ môn binh khí, đương đầu trước những cao thủ khác để trở thành người sống sót cuối cùng.

(Tổng hợp)