(VLTK 1 mobile) Tìm hiểu Mảnh tâm pháp cơ bản nâng cấp võ học

840

Giang hồ xưa nay ngày đêm biến chuyển, võ học từ đó cũng thay đổi không ngừng, khó có cao thủ nào có thể nắm trọn tinh hoa các chiêu thức võ công trong thiên hạ.

Giờ đây, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile bỗng xuất hiện các loại Tâm Pháp thần bí, hứa hẹn mở mang những cảnh giới sức mạnh cao cấp bất ngờ, quý đại hiệp hãy cùng cập nhật ngay những thông tin nóng hổi này nhé!

Giới thiệu Mảnh tâm pháp cơ bản nâng cao võ học trong VLTK 1 mobile

Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 12/08/2021.

Điều kiện: Máy chủ đã mở giới hạn Lv 159 trở lên.

Mảnh Tâm Pháp Cơ Bản là những tuyệt phẩm giang hồ giúp cho Đại Hiệp có thể đột phá các chiêu thức Tâm Pháp Cơ Bản lên tầm cao mới, nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Mảnh Tâm Pháp Cơ Bản bao gồm 3 loại Thượng, Trung, Hạ.

Mỗi Mảnh Tâm Pháp Cơ Bản được chia thành 5 Mảnh tương ứng với 5 chiêu thức trong phần Tâm Pháp Cơ Bản của nhân vật, được đánh số 1, 2, 3, 4, 5 theo thứ tự từ trên xuống trong giao diện võ công.

Mỗi loại Mảnh Tâm Pháp Cơ Bản sẽ có yêu cầu về cấp độ nhân vật và có giới hạn lần sử dụng khác nhau. Cụ thể:

  • Mảnh Thượng: Nhân vật Lv120 trở lên, tối đa dùng 3 mảnh mỗi chiêu.
  • Mảnh Trung: Nhân vật Lv140 trở lên, tối đa dùng 3 mảnh mỗi chiêu.
  • Mảnh Hạ: Nhân vật Lv160 trở lên, tối đa dùng 2 mảnh mỗi chiêu.

Hiện tại sẽ chỉ ra mắt Mảnh Tâm Pháp Cơ Bản – Thượng, đại hiệp có thể tìm kiếm thông qua các hoạt động như bên dưới.

Anh Hùng Tháp: Nhân vật Lv140 trở lên khi vượt tầng 30 Anh Hùng Tháp sẽ có cơ hội nhận Mảnh Tâm Pháp Cơ Bản – Thượng ngẫu nhiên (không thể giao dịch).

Thi Đấu Môn Phái: Nhân vật vào Top 16 Thi Đấu Môn Phái mỗi tuần khi tổng kết sẽ nhận được Hộp Quà Mảnh Tâm Pháp Cơ Bản – Thượng. Mở hộp quà sẽ nhận được Mảnh Tâm Pháp Cơ Bản – Thượng ngẫu nhiên có thể giao dịch.

(Tổng hợp)