(VLTK 1 mobile) Tìm hiểu tính năng Sáng tạo tuyệt học

3160

Chế tạo tuyệt học là tính năng gì?

Chế tạo tuyệt học là tính năng độc đáo, truy tầm võ học thượng đẳng. Khi lĩnh ngộ các loại Bí kíp sẽ nhận được lượng điểm Chân khí nhất định. Dùng Chân khí để nghiên cứu và sáng tạo ra các loại chiêu thức hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ, tăng cường công lực cho nhân vật.


Hành tẩu giang hồ, để đương đầu các thử thách, các bậc cao thủ không những phải trang bị các Bí Kíp võ lâm lừng lẫy mà còn phải không ngừng sưu tầm, học hỏi chế tạo Tuyệt Học. Một đẳng cấp sức mạnh mới đang chờ quý đại hiệp khám phá và lãnh ngộ.

Thông tin chung về Tuyệt học

Yêu cầu: Nhân vật đạt cấp 80 trở lên có thể Chế Tạo & Trang bị Tuyệt Học.

 • Tối đa có thể chế tạo được Tuyệt Học mà cấp giới hạn server có thể dùng được.
 • Tuyệt Học gồm có thuộc tính cơ bản, thuộc tính ngẫu nhiên và Tuyệt Kỹ (chưa ra mắt).
 • Nút mở giao diện Tuyệt Học nằm ở góc trái màn hình của giao diện Bí Kíp.

Hướng dẫn Chế tạo Tuyệt học

 • Chế tạo Tuyệt Học yêu cầu Chân Khí. Số lượng Chân Khí tăng dần theo bậc Tuyệt Học.
 • Nhận Chân Khí bằng cách Luyện Hóa Bí Kíp không sử dụng.

 • Sau khi có đủ Chân Khí có thể bắt đầu chế tạo Tuyệt Học.
 • Tuyệt Học khi chế tạo sẽ có 3 dòng thuộc tính cơ bản và từ 1 – 3 dòng thuộc tính ngẫu nhiên.
 • Tuyệt Học có bậc càng cao, thuộc tính cơ bản càng mạnh.
 • Tuyệt Học được chế tạo sẽ có thể xuất hiện các phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Cam.
 • Phẩm chất tuyệt học tính theo phẩm chất của thuộc tính ngẫu nhiên.

Lưu ý:

– Chỉ có thể luyện hóa Bí Kíp cấp 1

– Bí kíp đã Luyện Hóa sẽ biến mất.

– Mỗi lần Luyện Hóa loại bí kíp mới sẽ tăng thêm % lượng Chân Khí nhận được. Luyện hóa nhiều lần cùng 1 loại bí kíp chỉ được tính 1 lần.


Dung hợp Tuyệt Học

Tuyệt Học có thể Dung Hợp với Tuyệt Học khác để tăng số dòng thuộc tính ngẫu nhiên.

Quy tắc: Khi dung hợp Tuyệt Học, chia làm Tuyệt Học Chính (Tuyệt Học đang dùng) và Tuyệt Học Phụ (Tuyệt Học nguyên liệu). Cấp bậc của Tuyệt Học nguyên liệu phải nhỏ hơn hoặc bằng Tuyệt Học Chính.

Sau khi dung hợp, số dòng thuộc tính kèm thêm của Tuyệt Học mới sẽ ngẫu nhiên trong tổng số dòng thuộc tính lớn nhất của 2 Tuyệt Học cũ và tổng loại thuộc tính. Ví dụ:

 • Tuyệt Học 1 có 3 thuộc tính.
 • Tuyệt Học 2 có 4 thuộc tính (trong đó 1 dòng thuộc tính trùng với Tuyệt Học 1).
 • Sau khi dung hợp sẽ ngẫu nhiên xuất hiện từ 4 – 6 thuộc tính.

Cùng một loại Tuyệt Kỹ, có thể chọn loại cần giữ lại. Sau khi dung hợp, cấp Tuyệt Kỹ mới bằng trung bình cộng của hai Tuyệt Kỹ cũ.

Tuyệt Học có thể dung hợp đến tối đa được 8 dòng thuộc tính và 3 loại Tuyệt Kỹ.

(Tổng hợp)