Xác định mã HS đối với bàn thao tác và tủ để dụng cụ đi kèm theo máy móc

891

Câu hỏi:

Dear Anh Chị!

Bên em có nhập khẩu lô hàng máy móc thiết bị cũ về Việt Nam, năm sản xuất: chưa quá 10 năm. Trong ngoài máy móc thiết bị chính, trong lô hàng còn gồm có 01 bàn thao tác và tủ đựng dụng cụ đi kèm, chất liệu bằng kim loại, đã qua sử dụng, có năm sản xuất cùng với máy.

Vậy anh chị cho em hỏi, bàn thao tác và tủ đựng dụng cụ có được áp mã theo bộ phận của máy hay không? nếu không được thì áp theo mã HS nào? và có bị cấm nhập khẩu hay không?

Rất mong nhận được sự tư vấn và hỗ trợ từ anh chị

Trân Trọng!

Đức Việt

Trả lời:

1. Về việc áp mã HS đối với hàng hóa:

Việc xác định trước mã số hàng hóa trước khi hàng hóa đó xuất khẩu hoặc nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan; Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (khoản 11 Điều 1).

Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Khi phân loại, áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Công ty có thể dựa vào các văn bản sau để tự xác định: Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; chú giải HS 2017…

2. Hàng hóa có bị cấm nhập khẩu hay không?

Trên cơ sở kết quả phân loại hàng hóa theo hướng dẫn của Cục Hải quan TP Hải Phòng, đề nghị doanh nghiệp đối chiếu các văn bản quy định hàng hóa cấm nhập khẩu sau để thực hiện:

– Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý Ngoại thương.

– Phụ lục I Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 05/6/2018 Của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

– Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

(Theo Cục Hải Quan tp HP)