Xử lý hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoá đơn

320
– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
– Thời hiệu: 1 năm.
– Ngoài ra nếu hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn dẫn đến vi phạm về thuế còn bị xử lý truy thu thuế và phạt về trốn thuế hoặc hành vi khai sai .
Hành vi vi phạm đã bị CQ có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi khai man trốn thuế, nhưng NNT vi phạm lần đầu,  có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào NSNN trước thời điểm CQ có thẩm quyền ra quyết định xử phạt (CQT lập biên bản ghi nhận để xác định lại hành vi khai thiếu thuế); quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ được hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 1, Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của BTC.
– Trường hợp NNT thực hiện hành vi sử dụng BHP hóa đơn, hoặc hành vi sử dụng hóa đơn BHP có dấu hiệu ”phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN” thì CQT chuyển cho CQ điều tra xử lý theo Điều 164a của Bộ luật hình sự. 
– Trường hợp việc sử dụng hóa đơn BHP dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế và có đủ căn cứ để xử lý hình sự thì CQT tạm dừng xử phạt (vẫn xử lý truy thu) và chuyển hồ sơ của NNT cho cơ quan điều tra để thực hiện xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 161 của Bộ luật hình sự.
(Tổng hợp)

<